Linjastotoimittaja SATin asiantuntijat valmistelemassa uuden laitteiston käyttöönottoa keväällä Voikkaalla.

Olemme investoineet uuteen, moderniin maalaamoon, jonka ylösajoa on valmisteltu koko kevät. Maalaamo sijaitsee Kuusankoskella Voikkaalla. Projekti on edennyt suunnitellusti ja ylösajo saadaan päätökseen loppukesästä.

– Valmistelutyöt ovat edenneet hyvin. Aloitimme maalauslinjaston testauksen huhtikuun lopulla ja koetuotannon toukokuun puolella. Toukokuun loppupuolella lähtivät ensimmäiset asiakasprofiilit toimitukseen, kertoo Mäkelä Alun tuotantojohtaja Tomi Pilbacka.

Käynnistyksen tukena oli Luoma-ahon toimipisteen henkilökuntaa pintakäsittelystä, logistiikasta, IT:stä ja laadusta. Työnjohtajaksi uuteen maalaamoon on palkattu Arto Kokkoniemi. Voikkaalla on aluksi omaa henkilökuntaa työnjohtajan lisäksi yhdeksän. Suunnitelmissa on kasvattaa hallitusti yksikön kokoa toimimaan lopulta kolmessa vuorossa.

– Ylösajo toteutetaan vaiheittain kasvattamalla erilaisten maalien ja maalattavien profiilien määrää. Luoma-ahon maalaustuotanto hoitaa loput asiakastoimitukset nykyisillä toimintatavoilla. Heinäkuun 2019 lopussa Voikkaalle suunnitellut asiakastoimitukset lähtevät kokonaisuudessaan Voikkaalta, Pilbacka kertoo.

Merkittävä askel

Uuden maalaamon käynnistyminen on Mäkelälle merkittävä askel, sillä aiemmin Mäkelän profiileja ei ole pintakäsitelty muualla kuin Luoma-aholla.

– Olemme odottavaisin ja innokkain mielin Luoma-ahollakin. Suuremman maalauskapasiteetin avulla kykenemme ylläpitämään ja parantamaan palvelukykyämme ja näin mahdollistamme asiakkaillemme heidän oman tuotantoprosessinsa kehittämisen. Puhumme niin sanotusta virtautetusta tuotantoprosessista, johon sisältyy muun muassa varastointipalvelu, mikä on osa AluServices-konseptiamme, kertoo Mäkelä Alun hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelä.

Lisää varastopaikkoja

Voikkaan myötä Mäkelän varastointipalvelu saa myös lisää kapasiteettia.

– Varastokapasiteetti kasvaa, mikä tarkoittaa asiakkaillemme entistä joustavampia palveluita, jotka ovat tärkeä osa yhtiön strategiaa. Olemme iloisia, että kaivattua varastotilaa on nyt lisää myytäväksi. Asiakkaalle varastoinnin palvelu on kätevä, sillä näin säästetään omissa varastointikustannuksissa, kun kiinteistöstä johtuvia kuluja ei synny asiakkaalle itselleen, sanoo myyntijohtaja Mika Korkea-aho.

Voikkaa on sijaintina joustavampi Etelä-Suomen toimituksia ajatellen. Sijainnin ansiosta tietyissä toimituksissa säästetään aikaa ja toimitusvarmuus paranee.