Voikkaan maalaamomme auditoitiin keväällä ja sille myönnettiin mastertason GSB-sertifikaatti. Luoma-ahon maalaamolla on jo vuosia ollut standard tason sertifikaatti.

– Sertifikaatit ovat asiakkaalle merkkinä pintakäsittelyn laadusta. Ne myös kertovat siitä, että tuotantoprosessimme on päivittäin valvottuja ja dokumentoituja, kertoo Mäkelä Alun EHSQ-päällikkö Päivi Venesoja.

– Sertifikaatit ovat kerrallaan voimassa vuoden verran. Vuoden aikana auditoija tulee kaksi kertaa tarkastuskäynnille katsomaan, että toiminta edelleen kattaa sertifikaatin edellytykset, hän jatkaa.

Jotta sertifikaatin voi saada, täytyy maalaamolla olla hyväksytyt esikäsittelymenetelmät ja käytössään GSB-hyväksytyt maalit. Sertifikaatti edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja erinomaisia pinnoitteiden laatuja, jotka kestävät niille tarkoitetut olosuhteet.

Sertifikaatti edellyttää jatkuvaa kehittämistä.

Mikä GSB?

GSB International on saksalainen, auditointeja tekevä yhtiö, jonka kehittämän sertifioinnin tehtävänä on helpottaa esimerkiksi rakennuttajien tai arkkitehtien työtä luotettavien kumppaneiden valinnassa. Pinnoiteserfitikaatteja myönnetään erilaisille materiaaleille, alumiinin lisäksi muillekin metalleille. Yhtiön tehtävänä on varmistaa prosessissa käytettyjen esikäsittely- ja pinnoitemateriaalien laatu. Tätä varten GSB on luonut laatua koskevat ohjeistukset ja niiden valvonnan, josta merkkinä maalaamoille myönnetään sertifikaatti.

Suomessa on GSB sertifioituja maalaamoja Mäkelä Alun maalaamoiden lisäksi ainoastaan kaksi. GSB International sopeuttaa jatkuvasti standardejaan uusimpaan tekniikkaan ja markkinoiden kulloisiinkin vaatimuksiin peilaten. Myös ihmisten turvallisuus ja ympäristö ovat tärkeitä teemoja.