Rätt aluminiumlegering väljs enligt ändamålet

Aluminium är ett unikt material för flera olika ändamål eftersom det är lätt, hållfast, korrosionståligt, lätt att återvinna, slittåligt och segt samt leder el och värme väl. Vid tillverkning av aluminiumprofiler utnyttjar vi aluminiumets formbarhet. Att välja rätt legering påverkar flera av aluminiumets egenskaper, till exempel dess formbarhet, hållfasthetsegenskaper och hur väl det kan ytbeläggas, bearbetas och leda el.


Att välja precis rätt legering är ett oerhört viktigt skede i profiltillverkningen. Att hjälpa dig välja en lämplig och konkurrenskraftig aluminiumlegering hör till våra försäljares och profilkonstruktörers yrkeskunskap.

Vid tillverkning av högklassiga och måttexakta profiler är det viktigt att legeringarna är rena och av jämn kvalitet. Därför använder vi endast pressämnen tillverkade av [primäraluminium] som smälts ned i de nordiska länderna när vi tillverkar aluminiumprofiler. De nordiska pressämnena är till sin tillverkningsteknik bland de renaste i världen.

Skrotet som skapas i processen tas tillvara och återvinns som råvara för nya profiler i vårt eget gjuteri: så kan vi säkerställa att råvarorna är rena i alla tillverkningsskeden. De mekaniska och kemiska egenskaperna för de tillverkade profilerna fastställs i standarderna EN 573-3 och EN 755-2.

Legeringar som finns till förfogande omedelbart:

EN AW-1070
Leveranstillstånd: Mjuk

Ren aluminium. Anspråkslösa hållfasthetsegenskaper, utmärkt formbarhet.

EN AW-6060
Leveranstillstånd: T6,T4 eller T64

Universal legering. Goda hållfasthetsegenskaper, lämpar sig utmärkt för anodisering.

EN AW-6063
Leveranstillstånd: T6, T4 eller T66

Universal legering. Goda hållfasthetsegenskaper, lämpar sig väl för anodisering.

EN AW-6005A
Leveranstillstånd:
T6 eller T4

Mer hållfast legering än 6063. Medelmåttig möjlighet för anodisering och pressning.

EN AW-6082
Leveranstillstånd:
T6 eller T4

Den mest hållfasta legeringen. Relativt dålig möjlighet för anodisering. Krävande pressning.

EN AW-6101A
Leveranstillstånd:
T6 eller T4

Leder el väl. Hållfasthetsegenkaperna motsvarar legeringar 6060/6063.

EN AW-6101B
Leveranstillstånd:
T6 eller T4

Leder el utmärkt ≥ 32 MS/m. Hållfasthetsegenkaperna motsvarar legeringarna 6060/6063.