Mycket mer än profiler

Vi kan tillverka aluminiumprofiler med mått som är fullt anpassade till ditt företags behov. 90 % av vår profilproduktion tillverkas enligt kundernas behov. Du kan alltså vara säker på att vi har yrkeskunskap och förståelse för dig och dina ändamål med årtiondens erfarenhet.


Vår princip är att vara en ”one stop shop” för produktion av aluminiumprofiler. Vi hjälper dig tillverka en egen profil enligt dina behov. I praktiken behöver du inte ha annat än en idé om produkten så hjälper vi dig tillverka den. Design och tillverkning av produkten är ändå bara en del av processen. Om du vill kan vi arrangera lagring av din profil hos oss i Luoma-aho och olika typer av ytbehandlingar. Vårt nätverk har egentligen nästan inga gränser – du kan med ett köp beställa också färdiga mekaniserade delar, naturligtvis med leverans vart du vill. Kombinera detta med vår lagringsmodell och du får en mycket flexibel värdekedja anpassad specifikt för ditt företags behov. Vi kallar detta heltäckande partnerskap.

Hurdana profiler kan vi tillverka?

Beroende på formen kan vi tillverka nästan 300 mm breda profiler. Kontakta våra försäljare och berätta vad du behöver, så designar vi tillsammans den bästa produkten för ditt företags behov. Du kan läsa mer om design här.

Vi tillverkar aluminiumprofiler som väger minst 100 g/m och högst 10 kg/m. Den största möjliga storleken beror på profilens form, oftast måste tvärsnittet rymmas inuti en cirkel med en diameter på 170–220 mm. Från presslinjerna levereras profilerna till kunderna, vårt lager eller fortsatt förädling som minst 2 m och högst 14 m långa stänger.