Kvalitet under hela produktionsprocessen

Våra kunder är vana med att kunna lita på att slutprodukten är felfri och av jämn kvalitet. Vår kvalitetskedja börjar vid första kontakt och sträcker sig ända till leveransen av produkten till kunden. Kvalitetsarbetet är ännu mer förutsägande då vi kan styra processen med statistiska kvalitetsverktyg. I kvalitetsarbetet utnyttjar vi ISO 9001-systemet.


Att upprätthålla och säkerställa hög kvalitet är för oss en självklar basförutsättning och grundstenen för hela vår verksamhet. Vi strävar efter att ständigt följa med prosukternas och leveransernas kvalitet och tar gärna emot kundfeedback. Att lyssna på kunderna är en viktig del av kvalitetsprocessen, och vi har fått tack för det direkt från kunderna.

Administration av den heltäckande förmågan att producera kvalitet har fört med sig förändringar i den traditionella verksamheten och kvalitetsavdelningens roll. Kvalitetsavdelningens arbete har förändrats från enbart kvalitetskontroll till att utbilda personalen inom kvalitet och att ta hand om förutsättningarna för säkerställning av kvalitet, och inom detta område utvecklar vi ständigt arbetsmetoderna.

Kvaliteten säkerställs i alla skeden av processen

Kvalitetsövervakningen av själva produkten har förflyttats så nära det arbetsskede där man bäst kan påverka den aktuella processen som möjligt. Vi kontrollerar tvärsnittsmått och ytans kvalitet i pressningsskedet och säkerställer kvaliteten på lackeringen och anodiseringen omedelbart efter ytbehandlingen. Vi utvecklar ständigt processerna, och kvalitetssystemet är aldrig helt färdigt.

I vårt kvalitetslaboratorium övervakar vi bland annat kvaliteten på ytbehandlingar och material samt profilens måttexakthet. Till vår helhetskvalitet hör att vi också följer arbetskvaliteten hos vidareförädlarna. Ett yttre tecken på vår utmärkta kvalitetsproduktion är ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 45001- och GSB-sertifikaten vi fått.  Vid behov levererar vi även de vanligaste kvalitetsintygen till kunden.