Vi tar ansvar för miljön

80 år av verksamhet i vår egen by har hjälpt familjeföretaget utveckla självklara, miljömedvetna och ansvarsfulla verksamhetsmetoder. Vi följer ständigt med alla våra utsläpp i luften, vattnet och jorden och utvecklar hela tiden åtgärder för att minimera dem. Mäkelä Alu har alltid varit en föregångare i miljöfrågor.


Vårt effektiva logistiksystem är en satsning på miljövänlighet. När aluminiumprofilerna produceras, ytbehandlas och vid behov förädlas vidare inom samma fabrikskomplex blir till exempel transporternas koldioxidavtryck obefintligt. Vi strävar efter att utveckla våra produktions-, leverans- och lagringsmetoder mot ökad hållbarhet hela tiden.

Också vår produktionsmiljö där allt material som kan återvinnas samlas ihop för vidarebehandling är en väsentlig del av vårt ansvar för miljön och naturen. Allt skrot som produceras under processen återvinns i vårt eget gjuteri som nya råvaror för produktionslinjerna. Vi tar ansvar för våra produkters hela livscykel – även profiler som tagits ur bruk kan smältas ned och användas som återvinningsmaterial.

All vår verksamhet styrs av miljösystemet ISO 14001. Vi använder vattenkraftcertifierad, utsläppsfri el. Vårt certifikat för grön el finns här.