Underhållsarbete kommer att utföras på vår anläggning för anodisering under vecka 8 och 9. Hela anläggningen står still under denna period, så våra kunder bör förbereda sig på detta i tid. Vi rekommenderar att ni gör eventuella beställningar för era anodiseringsbehov i början av nästa år redan nu, eller schemalägger dem efter vårt underhållsstopp. Anodiseringsanläggningen kommer att vara tillbaka i drift från vecka 10 och framåt.

Om du har några frågor avseende underhållsstoppet eller anodisering är du välkommen att kontakta vårt försäljningsteam