Tack vare vårt vidareförädlingsnätverk kan vi erbjuda våra kunder vidareförädling av aluminiumprofiler, till exempel deltillverkning och hopsättning. Med hjälp av vårt vidareförädlingsnätverk har vi till våra kunder levererat till exempel bullerskärmar, lyftdörrar och bland annat dörr- och balkongsystem för lyxkryssare till våra kunder. Vårt nätverk omfattar cirka 15 samarbetsparter.

Enligt principen ”Alla tjänster över en disk”

Ur kundens perspektiv fungerar tjänsten på ett klart och tydligt sätt via Mäkeläs försäljare.

– Utgångspunkterna är olika. Kunden kan ha en färdig plan över den aluminiumprofil som behövs eller vi kan tillsammans börja bearbeta profilen från planering till tillverkning av verktyg. Via oss kan kunden beställa önskad vidareförädling av profilen. Vi tar hand om hela processen och kunden får de färdiga delarna enligt överenskommelse. Detta är verkligt smidigt för kunden, berättar Mäkelä Alus nätverkschef Jouni Peltomäki.

Ett bra exempel på möjligheter och kapacitet är de cirka 20 bearbetsningscenter som ingår i vårt nätverk.

– Våra samarbetsparter inom nätverket har under de senaste åren gjort betydande investeringar i nya maskiner som utnyttjar den senaste tekniken inom branschen. De kortaste arbetsstycken som kan bearbetas är 30 mm och de längsta 15 500 mm. Arbetsstyckenas maximibredd är 1 500 mm och höjden 1 200 mm, vilket betyder att det är möjligt att bearbeta färdiga produkter av mycket olika storlek.

Tjänsterna inom vidareförädling kan även kombineras med Mäkeläs lagringstjänster AluStorage® eller AluCallOff®.

– Detta innebär att kunden kan göra sina egna processer betydligt effektivare, konstaterar Jouni.

Nära och tillförlitligt

Nästan alla aktörer som ingår i vårt nätverk finns alldeles invid Mäkeläs egna industriområde. Det tar knappt någon tid att flytta produkterna. Detta är viktigt även med tanke på slutproduktens koldioxidavtryck.

– I vårt nätverk ingår även företag i Vimpeli, på cirka fem kilometers avstånd, samt några företag som verkar på annat håll, till exempel vår samarbetspartner i Esbo, som utför färganodisering, berättar Jouni.

Av de företag som förbinder sig till nätverket förutsätts antingen ett kvalitetssystem i enlighet med ISO-standarden eller ett eget kvalitetssystem. Nätverket utvecklas och följs upp kontinuerligt.

– Vi använder leveranssäkerhet, reklamationer och olycksfall som mätare. Underleverantörerna rapporterar regelbundet dessa nyckeltal till oss.

Du får mer information av våra försäljare eller av nätverkschefen Jouni Peltomäki, jouni.peltomaki@makelaalu.fi.

Exempel på vidareförädlingnätverkets tjänster:

 • tillverkning av aluminiumprofiler
 • maskinbearbetning
 • stansning
 • plåtarbeten
 • bockning
 • Mig- och Tig-svetsning
 • FSW-friktionssvetsning
 • robotsvetsning
 • slipning
 • exaktkapning
 • pulverlackering
 • färg och naturanodisering
 • hopsättning
 • komponent- och delanskaffning.
Exempel på vidareförädling i nätverket.