Mäkelä Alu - investoinnit -2020

Vi på Mäkelä Alu arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet. På så sätt säkerställer vi bästa möjliga kvalitet till våra kunder och behåller vår plats bland föregångarna inom branschen.

Förra året investerade Mäkelä närmare en miljon euro på att optimera och utveckla verksamheten.

– Coronaåret påverkade inte investeringarnas kvantitet, men genomförandet blev en större utmaning. Leverantörernas resor och arbete på vår fabrik krävde särskilda arrangemang för att garantera säkerheten, säger produktionschefen Tero Suomalainen.

 

Effektivare smältning gav större mängd gjutbara göten

Valimon

Henry Joensuu (till vänster) och Markku Heikkilä och deras kollegor är nöjda med investeringen.

2020 års största investering var en EMS-magnetomrörare (Electro-Magnetic Stirrer) till gjuteriet. I gjuteriet smälts process- och pressningsskrotet för återanvändning.

Den nya magnetomröraren i botten på smältugnen håller den smältbara massan i en konstant rörelse.

Det gör smältningen snabbare och förbättrar blandningen av legeringsämnen, vilket ger en bättre kvalitet hos de göten som ska gjutas.

– En bättre blandad smälta innebär att vi kan gjuta göten med jämnare kvalitet. Samtidigt minskar skroten från pressningen, berättar utvecklingschefen Tomi Pilbacka.

När smältningen effektiviserades ökade även antalet gjutbara göten.

Därför ingick även ett nytt gjutbord i investeringen. Som en del av projektet, byttes även transformatorn i gjuteriet till en större och gjuteriutrymmet utvidgades något.

 

Verktygsugnarna förnyades i två produktionslinjer

Utrustningen på tre av våra profilpresslinjer uppdaterades. Verktygsugnarna i två av linjerna byttes ut till effektivare Thermserve ”single-cell”-ugnar.

Motsvarande ugnar användes sedan tidigare på en linje, och de hade upplevts som bra.

Nu är ugnarna på alla linjer single-cell-ugnar där man förvärmer endast ett extruderingsverktyg åt gången. I de gamla ugnarna kunde man ha flera verktyg inne samtidigt, och det var svårare att reglera temperaturen.

– När verktygen befinner sig i olika värmestadier och inte påverkar varandra, samtidigt som ugnsluckan hålls stängd under uppvärmningen, får vi en mer exakt temperatur på verktyget. Dessutom blir uppvärmningsprocessen snabbare när verktyget kommer närmare värmningsmotståndet. Verktygens temperatur i ugnen mäts kontinuerligt, berättar Pilbacka. 

En bättre temperaturkontroll eliminerar den icke önskvärda fluktuationen i tillverkningsprocessen och förbättrar profilens kvalitet.

De nya ugnarna är relativt lätta att flytta, vilket ger fler möjligheter att utveckla linjernas utformning. 

I den stora bilden är Janne Koivumäki vid de nya verktygsugnarna.