Gemensamt designad produkt

Det bästa möjliga slutresultatet garanteras av bra design, som startar med att kartlägga och skriva ned kundens behov och krav gällande produkten. Kunden får använda sig av vår breda yrkeskunskap för att designa mekanik och sammansättning samt för att skapa produktbilder och 3D-modeller.


Med hjälp av design säkerställer vi att det finns tillräckligt med material, att produkten fungerar och att produktionen är effektiv. Med modern verktygsteknik kan vi skapa allt mer mångsidiga aluminiumprofiler. Med rätt design och innovativa lösningar utvecklar vi en slutprodukt som också minskar kostnaderna.

Om kunden vill är det möjligt att vara med i alla skeden av designen. Då talar vi alltid samma språk och slutresultatet är en högklassig aluminiumprofil som uppfyller kundens krav in i minsta detalj.

Vad krävs av en profil?

Vi tillverkar 90 % av våra aluminiumprofiler enligt kundens behov. Våra designers och/eller försäljare går tillsammans med kunden igenom kraven på profilen in i minsta detalj. Vid hurdana temperaturer och förhållanden kommer aluminiumprofilen att användas? Hur många profiler ska levereras och med vilken tidtabell? Vilka specialkrav finns det på produkten? Behövs till exempel anodisering eller lackering? Hurdana modeller behöver kunden?

Det är viktigt att redan från början ta i beaktande både hur väl profilen kan tillverkas och hur produkten ska se ut och fungera. Därför är ett smidigt samarbete mellan kunden och designern oerhört viktigt.

Våra designers har mycket erfarenhet och mångsidigt kunnande om aluminium; de vet exakt hur miljöförhållanden påverkar valet av aluminiumprofil och kan rekommendera de ytbehandlingar som eventuellt behövs. Ytbeläggning av profilen till exempel med hjälp av anodisering ger extra skydd för krävande bruk där förhållandena är svårare än vanligt.

Checklista

För att lättare kunna behandla erbjudanden är det bra om vi redan i början av designprocessen få så mycket information om den önskade produkten som möjligt – till exempel:

  • en profilbild i PDF-, DWG- eller DXF-format, även en handgjord skiss räcker
  • profilens användningsändamål
  • möjlig ytbehandling och profilens synliga ytor
  • mått som är viktiga för funktionen
  • legeringsinformationen
  • leveranslängden
  • delleveransernas storlek och årsförbrukningen
  • kundens kontaktuppgifter.