Vår designtjänst AluDesign®

Meningen med AluDesign®-tjänsten är att i samarbete med kunden designa en så kostnadseffektiv aluminiumprofil eller -profiler som möjligt. Det bästa slutresultatet uppnås om vi får delta i produktdesignen redan i ett mycket tidigt skede, gärna redan från den första idén.


Som vår kund får du yrkeskunnig hjälp med bland annat mekanik- och sammansättningsdesign samt med att skapa produktbilder och 3D-modeller. Med hjälp av AluDesign®-tjänsten kan vi också effektivera tillverkningen och sammansättningen samt optimera användningen av material.

Via vårt nätverk av yrkeskunniga underleverantörer är även nödvändig vidareförädling möjlig på ett mycket kostnadseffektivt vis.

Intresserad? Ta kontakt med vår försäljning och berätta vad du behöver!