Hjälp av sakkunniga

När profilens egenskaper fastställts flyttas planerna från pappret till CAD-design. Hos oss designas profilerna med modern utrustning och de nyaste CAD-programmen, vars skapelser kan förflyttas också till kunden i elektronisk form. Vid behov kan produktens utseende simuleras med 3D-modeller, vilket producerar en så realistisk bild av slutprodukten som möjligt.


Som stöd har kunden våra profildesigners gedigna yrkeskunskap och långa erfarenhet. De kan utnyttja aluminiumprofilens utmärkta formbarhet, bygga upp olika skarvningssätt och välja den rätta legeringen och ytbeläggningen för alla ändamål. Våra designers är mycket kostnadsmedvetna eftersom de är vana att samarbeta tätt med både vår försäljningstjänst och kunden.

Material och modeller

Efter CAD-designen kan vi leverera antingen en traditionell 2D-bild eller vid behov en 3D-modellbild som simulerar produktens visuella utseende. Kunden får alltid tillgång till de designade materialen och modellerna.

Om kunden vill är det möjligt att få en 3D-printad plastmodell som motsvarar profilen och kan testas i kundens slutprodukt. Så försäkrar vi att profilen fungerar innan du beställer det egentliga verktyget.

När produktionsverktyget anländer till verktygsservicen gör vi de nödvändiga förberedelserna för provkörningen. Kunden får modeller från den lyckade provkörningen om vi har kommits överens om det. Modellerna har samma tvärsnittsmått som på profilbilden. På grund av provkörningens natur kan ytans kvalitet och profilens hållfasthet avvika från det överenskomna, och därför lönar det sig att undvika ytbehandling av modellerna.