Mer konkurrenskraft för ditt företag med våra tjänster

Under årens lopp har vi tillsammans med våra kunder utvecklat tilläggstjänster inom logistik och lagring. Tjänsterna har skapats på basis av våra kunders vardagsbehov. Vi vill vara en smidig del av våra kunders produktionsprocesser. Då kan du koncentrera dig på din centrala affärsverksamhet.


Logistiktjänsterna vi utvecklat tillsammans med våra kunder svarar på utmaningarna vid behandling, leverans och lagring av profiler. När du beställer profilerna du behöver från oss, kan du vid behov också beställa till exempel sammansättning, lagring eller ytbehandling som tilläggstjänst. Våra moderna produktionslinjer som alla finns på ett och samma fabriksområde samt vårt effektiva logistiska system gör processen snabbare och mer kostnadseffektiv också för kunden. En långt automatiserad, trygg produktionsmiljö minimerar fördröjningar och garanterar pålitliga leveranstider.

Ditt företag sparar både tid och pengar när allt som rör profilleverans är utkontrakterat. Till exempel minskar våra lagringstjänster ditt företags behov av egna fastigheter och utrymmen samt de kostnader som dessa orsakar. Då har du en möjlighet att effektivera din egen affärsverksamhet och förbättra din konkurrenskraft. Vi utvecklar ständigt våra tjänster i tätt samarbete med våra kunder. Produktionens effektivitet och tjänsternas smidighet utvecklas med fortgående utbildning och nya investeringar. Genom heltäckande partnerskap kan ditt företag dra den största möjliga nyttan av att vara kund hos oss.

Bekanta dig närmare med våra tjänster på denna sida eller fråga mer av våra försäljare.