Med våra lagringstjänster sparar du tid och pengar

Lagringstjänsterna vi utvecklat tillsammans med våra kunder frigör ditt företags resurser till er kärnverksamhet.


AluStorage®-tjänsten i vårt lager

När du använder AluStorage®-tjänsten lagrar vi dina aluminiumprofiler i vårt lager i Luoma-aho. Underhåll och påfyllning av lagret sker automatiskt via vårt system enligt den tjänstenivå du kommit överens om. Vi ser till att det alltid finns tillräckligt med profiler i lagret för ditt företags behov. Med hjälp av automation hålls lagersaldot alltid på den överenskomna nivån, så att du bara behöver göra en beställning och vänta på leverans.

Fråga mer om tjänsten av våra försäljare.

Lagring utan bekymmer med AluCallOff®

AluCallOff® är en lagringstjänst där lagret är i kundens utrymmen men upprätthålls av oss. Tjänsten minskar betydligt kundens arbete och kapitalet som är bundet vid lagringen. AluCallOff® garanterar att ditt företag ständigt får profiler utan separat beställning eller leveranstid. Det blir lättare att kontrollera lagerkapitalet och omsättningen, eftersom vårt system AluVendor® sköter lagernivån och -påfyllnaden av alla profiler som hör till tjänsten. Via systemet kan du följa lager- och leveranssituationen i realtid.

Intresserad? Fråga mer av våra försäljare.