Egna servicelösningar för transport och behandling

På basis av våra olika kunders behov har vi utvecklar lösningar för transport och behandling av aluminiumprofiler.


AluBasket® är en vädertålig och miljövänlig aluminiumkorg för transport, behandling och lagring av långa profiler. Mot betalning får du tillgång till korgarna för transport och lagring av aluminiumprofiler. Korgarna kan staplas på varandra och är lätta att hantera med truck. Med korgarna blir hantering av profilerna snabbare och korgen skyddar även profilerna mot stötar. Eftersom korgarna kan återanvändas hålls även mängden förpackningsavfall på miniminivå.

AluBasket®-tjänsten fungerar så, att du när du beställer produkter kommer överens med oss om användning av korgarna. Vi fakturerar leveranskostnaden. Vi levererar profilerna du beställt i burar. Du hanterar och lagrar dina profiler enligt dina behov.

Intresserad? Fråga mer av våra försäljare.