Mäkelässä päivitettiin vanha OHSAS 18 001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä uuteen ISO 45 001 -standardin mukaiseen järjestelmään lokakuussa.
Uusi ISO 45 001 -standardi määrittää yritykselle kansainvälisesti hyväksytyt toimintamallit työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen, työpaikan riskien arviointiin ja vähentämiseen, terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen sekä työtapaturmien ja sairauksien välttämiseen.
Verrattuna vanhempaan OHSAS-standardiin uusi ISO 45 001 painottaa enemmän muun muassa ylimmän johdon sitoutumista ja työntekijöiden ottamista mukaan työterveyttä ja työturvallisuutta edistäviin toimintoihin sekä kaikkien tärkeimpien sidosryhmien vaatimusten laajempaa huomioon ottamista ja riskien hallintaa.