Mäkelä Alulla koronatoimet on otettu tosissaan. Esimerkkiä näyttävät tässä Jan Rintala, Susanna Timo, Niilo Paajanen, Jouni Siirilä, Janne Pitkänen, Juhani Siirilä ja Janne Turja.

Vuosi koronaa takana – koronatapauksia Mäkelä Alulla nolla

Kun yli vuosi korona-aikaa on eletty, voidaan Mäkelä Alulla todeta koronatoimenpiteiden onnistuneen tähän mennessä äärimmäisen hyvin. Ei yhtään sairastunutta, ei katkoja tuotannossa tai asiakastoimituksissa. Huolelliset koronatoimenpiteet, nopea reagointi, tarkat ohjeistukset ja yhteinen vastuunkanto ovat tuottaneet tulosta.

– Mäkelä Alu on mielestäni hyvä ja vastuullinen yrityskansalainen. Se näkyy ympäristöasioissa ja työturvallisuuskysymyksissä ja nyt ihan uudella tavalla koronan haasteiden aikana, sanoo EHSQ-päällikkö Päivi Venesoja.

– Päällimmäisenä on ollut työntekijöiden terveyden ja työskentelyolosuhteiden turvallisuuden takaaminen; toisena tekemisen, toiminnan jatkumisen ja asiakkaiden toiminnan turvaaminen. Kaikessa tässä on onnistuttu hyvin, hän sanoo.

Koronaan reagoitiin Mäkelässä jo ennen kuin tauti edes levisi Suomeen. Mäkelän ”Nyrkkinä” on ollut oma koronaryhmä.

 

Työterveyden kanssa yhteydessä viikoittain

Päivi Venesojan arkeen korona toi joka keskiviikkoiset palaverit työterveyshuollon kanssa. Ne jatkuvat edelleen.

– Alueen koronatilannetta on seurattu koko ajan herkeämättä. Ohjeistuksia on päivitetty jopa muutaman viikon välein, hän kertoo.

Henkilökunnan ja osastojen aktiivisuus on ollut tärkeää. Säännöt on otettu vakavasti. Osastot otettiin mukaan kehittämään omia ohjeistuksiaan esimerkiksi taukojen pitämiseen.

Riskiryhmäläisistä kannetaan erityistä huolta. He saivat heti omat ohjeistukset työterveyshuollosta. Tarvittaessa heitä kehotettiin keskustelemaan työnantajan kanssa työnsä järjestelyistä ja turvatoimista.

– Yleisten ohjeistuksien lisäksi meillä on siis ollut jopa henkilökohtaisesti tehtyjä ohjeistuksia turvatoimena.

 

Kontaktit karsittiin Mäkelä Alussa minimiin

Käytännössä tärkein toimenpide on ollut pitää ryhmäkoot pieninä ja kontaktit oman työtiimin sisäisinä. Näin mahdollinen altistuminen saadaan pidettyä pienessä porukassa eikä se halvaannuta koko osastoa.

Muut tapaamiset, esimerkiksi kohtaamiset seuraavan vuoron kanssa, karsittiin minimiin.

Muutoin kuin oman tiimin kesken on edelleen maskipakko.

Etätyöt tulivat mahdollisiksi ja ajoittain pakollisiksi kaikille niille, joille se työtehtävien puitteissa vain onnistui.

 

Suosituksia tiukempi oma karanteeni

Yksi Mäkelä Alun oma ratkaisu on karanteeni, joka otettiin käyttöön valtakunnallisia ohjeistuksia tiukempana.

– Se tarkoittaa palkallista karanteenia tapauksissa, joissa on altistuttu henkilölle, jolla on perusteltu syy epäillä kontaktia altistuneen kanssa, Venesoja kuvaa.

Toisin kuin virallisissa suosituksissa, meillä siis myös perheenjäsenen altistumisesta jäätiin karanteeniin. Näitä karanteeneja on ollut jonkin verran.

 

Vieraileville asentajilla omat tilat

Vierailut puolin ja toisin on karsittu minimiin. Mäkelä Alun edustajat eivät ole käyneet asiakkailla nyt yli vuoteen.

Vastaavasti omalla tehtaalla on nähty vain pakolliset vieraat.

– Asennukset ja huollot on karsittu välttämättömiin. Muualta tuleville asentajille ja huoltajille on varattu erilliset taukotilat ja toimistotilat. Heiltä vaaditaan kaksi negatiivista koronatestitulosta 72 tunnin aikana ennen kuin he voivat tulla tehtaalle.

 

Petrin viikkokirje ja viikkolahja tsemppasi

Omana lukunaan Venesoja haluaa nostaa esiin viestinnän ja tsemppaamisen merkityksen. Siitä kiitoset kuuluvat erityisesti hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelälle.

– Hän otti tavakseen kirjoittaa henkilöstölle viikkokirjeitä, joissa saatiin tilannekatsaus. Kirjeet ovat jääneet käytäntöön, joskaan eivät enää ihan jokaviikkoisiksi.

Mäkelän ideasta ja virkistystoimikunnan toteuttamana syntyi myös koronalahjakampanja. Viikoittaiset koronalahjat tsemppasivat työntekijöitä vaikeimpien koronakuukausien ajan. Ne olivat yleensä paikallisia tuotteita, kahvia, suklaata, kukkasia. Ne piristivät ja kertoivat välittämisestä.

 

Varpaillaan oltava edelleen

Venesoja välittää koko henkilöstölle kiitokset sääntöjen noudattamisesta, osastokohtaisesta aktiivisuudesta ja myös hyvistä vihjeistä, joita työntekijöiltä on tullut koronatoimiin.

– Koronatilannetta seurataan edelleen ja siihen reagoidaan. Ohjeita lievennetään mieluummin hitaasti kuin nopeasti.

Vaikka tilanne on meidän alueellamme ollut pitkään rauhallinen ja rokotuksetkin etenevät, huolellisesta sääntöjen noudattamisesta ei tingitä.

– Naapurimaakunnassa tilanne ryöpsähti pahaksi toukokuussa. Samaan aikaan meillä on kesäkauden sesonki juuri käsillä. Varaa ei ole yhtään lipsua.

 

Tuotantojohtaja Tero Suomalainen: Kiitos kuuluu koko henkilöstölle

Tuotantojohtaja Tero Suomalaisen työ Mäkelä Alulla alkoi erikoisissa olosuhteissa syksyllä 2020. Koronatoimet alkoivat toden teolla lähes samalla ovenavauksella, kun hän tuli taloon lokakuun alkupäivinä.

– Ensimmäisenä työpäivänä olin työpaikalla ja tapasin paljon ihmisiä. Toisena päivänä alkoi etätyö suurella osalla konttorin väestä. Työkavereiden kasvot tulivat tutuiksi sitten Teams-palavereissa.

Koronasta on tähän mennessä selvitty hänen mukaansa todella hyvin.

– Kiitos siitä kuuluu koko henkilöstölle. Korona on otettu tosissaan, ja ohjeistuksia on noudatettu todella hyvin. Turvatoimet ovat meillä mieluummin yli- kuin alimitoitettu.

Ison altistuksen seuraukset olisivat olleet vakavat paitsi terveydelle myös yrityksen toiminnalle ja taloudelle.

– Olisihan se ollut katastrofi, jos isossa määrin olisi jouduttu laittamaan osastoja karanteeniin, sanoo Suomalainen.

 

Asiakastoimitukset eivät kärsineet

Toimenpiteissä on onnistuttu, eikä korona ole Suomalaisen mukaan vaikuttanut asiakastoimituksiin millään tavalla.

– Vain siihen, miten ne on tehty ja toteutettu.

Kun työtapoja on jouduttu miettimään ja kohtaamisia karsimaan, yksi työkalu on noussut ylitse muiden. Se on Teams.

– Sähköisiä välineitä on opittu käyttämään. Teams jää varmasti elämään koronan jälkeenkin. Se säästää kaikilta aikaa ja järkeistää tekemistä.

Tuotantojohtaja Tero Suomalainen tutustui työkavereihin pitkälti Teams-kokouksissa.