Valmistamme ja toimitamme asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet täyttäviä, sopimusten mukaisia alumiiniprofiileja kannattavasti, huomioiden työturvallisuusasiat ja toiminnan ympäristövaikutukset. Meille on tärkeää, että jokainen uusi työntekijä voi aloittaa työnsä turvallisesti siten, että edellä mainitut asiat käyvät toteen.

Meitä on jo iso joukko: lähes 280 työntekijää sekä vaihtuva joukko kesätyöntekijöitä tai muita sesonkityöntekijöitä ja työssäoppijoita. On tärkeää, että kaikki työntekijämme toimivat perusarvojemme mukaisesti.

Arvojamme ovat:

  • tehdään niin kuin on sovittu
  • aidosti lähellä asiakasta
  • menestymme yhdessä
  • haastamme huomisen.

Jotta alumiiniprofiileiden valmistukselle ja toimittamiselle asettamamme tavoitteet ja vaatimukset täyttyvät, tulee perehdytyksen olla huolellista ja tasalaatuista. Muun muassa tästä syystä uudistimme perehdytysjärjestelmämme.

 

Sähköinen portaali perehdyttää

Perehdytysmateriaali on julkaistu verkkoportaalissa ja sisältää kirjallista sekä videomateriaalia. Uusi työntekijä tutustuu materiaaleihin ja suorittaa lopuksi kokeen. Materiaaleissa käydään yleisten asioiden lisäksi läpi muun muassa johtamiseen, henkilökohtaiseen ja yleiseen turvallisuuteen, tehdasalueella liikkumiseen, siisteyteen ja kierrättämiseen sekä muihin yhteisiin pelisääntöihin liittyvät asiat.

 

Turvallisuusasiat tärkeitä

Olemme sitoutuneet työterveys- ja työturvallisuusasioissa jatkuvaan parantamiseen. Turvallisuuden osalta tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa ja työterveyden osalta pyrimme ennakoivaan toimintaan. Tällä hetkellä meillä on käynnissä PRO24- turvallisuuskampanja, jonka avulla pyritään saamaan mahdollisimman paljon turvallisuuteen liittyviä havaintoja, joilla parannamme työn turvallisuutta ja aktivoimme henkilöstöä kiinnittämään huomioita turvallisuuspoikkeamiin. Tavoitteena on, että jokainen työntekijämme kirjaa vähintään yhden turvahavainnon PRO24-järjestelmään vuoden loppuun mennessä.