Vastuullinen toiminta on yksi kulmakivistämme

Strategiaamme on kirjattu tärkeät vastuullisuusteemamme. Tärkeitä arvojamme ovat muun muassa yksilön arvostaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, avoimuus ja rehellisyys. Huolehdimme myös ympäristövastuustamme ja olemme sitoutuneet noudattamaan yhteisiä käytäntöjä sidosryhmien ja tavarantoimittajiemme kesken.


Vastuullisuus on jokapäiväinen osa toimintaamme. Tästä osoituksena meille on myönnetty muun muassa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja GSB-sertifikaatit. Sertifikaatit kertovat, että huolehdimme muun muassa ympäristöstä, työntekijöidemme turvallisuudesta ja tuotannon laadusta sekä turvallisuudesta järjestelmällisesti. Kaikki tuotteemme ovat saatavissa CE-merkittyinä. Tarvittaessa toimitamme asiakkaalle myös yleisimmät laatutodistukset. Laatu on meille tärkeä teema. Haluamme varmistaa, että asiakkaan tilaama tuote on virheetön, minkä vuoksi teemme laatutyötä ja seurantaa jatkuvasti.

Olemme asettaneet tavoitteeksemme pudottaa CO2-päästömme per tuotettu alumiiniprofiilikilo yhteen kolmasosaan vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi käytämme tuotannossamme puhtaimmilla prosesseilla tuotettua primäärialumiinia, ja käyttämällä profiileitamme asiakas omalta osaltaan on mukana korvaamassa fossiilisilla raaka-aineilla tuotettua alumiinia.

Mittaamme toimintamme vaikutuksia tekemällä säännöllisesti kyselytutkimuksia sidosryhmillemme ja pyrkimällä jatkuvasti parantamaan kaikkia toimintamme osa-alueita saadun palautteen perusteella.

Vastuukäytännöt

Noudatamme tavarantoimittajiemme ja palveluntuottajiemme kanssa yhteisiä vastuullisuuden käytäntöjä, joihin kuuluvat muun muassa työntekijöiden hyvä ja tasapuolinen kohtelu, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä ympäristöstä huolehtiminen. Pyrimme kannustamaan myös yhteistyökumppaneitamme vastuulliseen toimintaan. Sitoudumme myös noudattamaan kunkin maan voimassa olevaa lainsäädäntöä markkinoilla toimiessamme.