Laatu kattaa koko tuotantoprosessin

Asiakkaamme ovat tottuneet luottamaan lopputuotteen virheettömyyteen ja tasaiseen laatuun. Laatuketjumme alkaa ensimmäisestä kontaktista ja ulottuu asiakkaalle toimitettuun tuotteeseen saakka. Laatutyö on entistä ennakoivampaa, kun prosessia voidaan ohjata tilastollisten laatutyökalujen avulla. Laatutyössä hyödynnämme ISO 9001 -järjestelmää.


Korkean laadun ylläpitäminen ja varmistaminen on meille itsestään selvä peruslähtökohta ja koko toimintamme kulmakivi. Pyrimme jatkuvasti seuraamaan tuotteiden ja toimitusten laatua ja otamme asiakkailta vastaan palautetta. Asiakkaiden kuuntelu onkin tärkeä osa laatuprosessia, mistä olemme saaneet kiitosta suoraan asiakkailta.

Kokonaisvaltainen laaduntuottokyvyn hallinta on tuonut muutoksia perinteiseen toimintatapaan ja laatuosaston rooliin. Laatuosaston työ on muuttunut pelkästä laadun tarkastamisesta henkilöstön laatukouluttamiseen ja laadunvarmistuksen puitteista huolehtimiseen, missä kehitämme työtapoja jatkuvasti.

Laatu varmistetaan prosessin jokaisessa vaiheessa

Itse tuotteen laatutarkkailu on siirretty mahdollisimman lähelle sitä työvaihetta, jossa kyseisen prosessin laatuun voidaan parhaiten vaikuttaa. Profiilin poikkileikkausmittojen ja pinnanlaadun tarkastaminen tehdään puristusvaiheessa, maalauksen ja anodisoinnin laadunvarmistus ja mittaukset välittömästi pintakäsittelyn jälkeen. Kehitämme prosesseja jatkuvasti, eikä laatujärjestelmä ole koskaan täysin valmis.

Laatulaboratoriossamme tarkkaillaan muun muassa pintakäsittelyn ja materiaalin laatua sekä profiilin mittatarkkuutta. Kokonaislaatuumme kuuluu, että seuraamme myös jatkojalostajien työn laatua. Ulkoisena merkkinä erinomaisesta laaduntuottokyvystä ovat meille myönnetyt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja GSB-sertifikaatit.  Tarvittaessa toimitamme asiakkaalle myös yleisimmät laatutodistukset.