Vastuu yksilöistä ja yhteisöstä

Yritystoiminnassamme pyrimme tukemaan paikallista yhteisöä kaikin mahdollisin tavoin. Olemme jo 80 vuoden ajan toimineet merkittävänä toimijana kylässämme ja tärkeänä työllistäjänä seudulla. Yhtiömme vaikutusta kyläyhteisön elinvoimaisuuteen ei voi väheksyä. Olemme muun muassa edesauttaneet oman kylämme koulun säilymistä ja toimintaa.


Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa meille halua toimia seudullisesti tärkeänä työllistäjänä nyt ja tulevaisuudessa. Pyrimme säilyttämään työpaikat kylässä ja näin edistämään Luoma-ahon kylän ja ympäryskuntien elinvoimaisuutta. Näin olemme osaltamme luomassa yhteiskunnallista hyvinvointia seudulla. Yhtiömme välillisesti työllistävä vaikutus on myös varsin merkittävä. Pyrimmekin hankinnoissa ja kumppanivalinnoissa suosimaan mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita tasapuolisesti. Tämä tukee myös ympäristövastuumme periaatteita. Tehdasalueemme välittömässä läheisyydessä sijaitseva metalli- ja alumiiniyritysten verkosto työllistää myös useita henkilöitä.

Kannamme vastuumme työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta noudattamalla ISO 45001:n mukaista työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää. Pyrimme hallitsemaan riskejä ja toteuttamaan ennakointia niin turvallisuuden kuin esimerkiksi työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi. Annamme säännöllisesti aiheista myös koulutusta.