Tämä ohje on voimassa toistaiseksi ja päivitetään tarvittaessa tilanteen muuttuessa. 12.3. julkaistu laajempi ohjeistus työpaikan käytänteistä epidemia-aikana löytyy täältä.

Miten toimia, jos on altistunut henkilölle, jolla on todettu tai on perustellusti syytä epäillä olevan koronavirustartunta?

 • Altistuneet työntekijät pyritään kartoittamaan välittömästi. Altistumisella tarkoitetaan kontaktia tartunnansaaneen kanssa 1 metrin etäisyydellä 10–15 minuutin ajan.
 • Altistuneet asetetaan tehtävän antamien mahdollisuuksien mukaan tässä vaiheessa yrityksen omaehtoisella päätöksellä 14 vrk:n karanteeniin.
 • Tilanteen muuttuessa liiketoiminnan kannalta kriittiseksi henkilöstöpuutteen vuoksi tai esim. yleisen ohjeistuksen muuten muuttuessa vapaaehtoinen karanteeni voidaan lyhentää / poistaa kokonaan. Tällöin oireettomien pitää palata seuraavaan mahdolliseen työvuoroon.
 • Tämä yrityksen omaehtoinen karanteeni on paikallisesti sovittu järjestely, eli se on palkallista. Henkilö tekee omia työtehtäviään / muita yrityksen / esimiehen antamia tehtäviä mahdollisuuksien mukaan etänä (esim. kirjoittaa oman työnsä työohjeita ja perehdytysaineistoa). Henkilön on oltava valmiudessa palaamaan takaisin töihin, mikäli edellä mainituista syistä yrityksen omaehtoista karanteeniaikaa lyhennetään.

Kuinka vuorot järjestetään?

 • Ensisijaisesti linjoja pyritään ajamaan vuorosuunnitelman mukaisesti, mutta vajailla vuoroilla.
 • Mikäli vuorot ovat niin vajaita, että kokonaiskapasiteetti on huonompi kuin vuoroja vähentämällä, mutta henkilöstöä per vuoro lisäämällä, niin osastot määrittelevät ensisijaiset linjat, joita käytetään.
 • Nämä ensisijaiset linjat miehitetään mahdollisimman täysille vuoroille ja tehdään lyhytaikainen ilmoitus vuorojärjestelmän muutoksesta (3 pv).

Kuinka kauan saa olla omailmoituksella pois?

 • Omailmoituksella saa tällä hetkellä olla pois koko taudin oireiden ajan. Työterveyshuolto ei ota tällä hetkellä flunssaoireisia vastaan ja suositus on, että ei tulla vastaanotolle, mikäli kunto ei sitä erikseen vaadi.
 • Jos sairastaminen kestää yli 3 päivää, niin ota yhteyttä puhelimitse työterveyshuoltoon saadaksesi lääkärintodistuksen. Työterveyslääkäri soittaa sinulle vuorokauden kuluessa yhteydenotostasi.

Miten toimia, jos kuuluu riskiryhmään (syöpä, astma, diabetes tai immuunivastetta alentava sairaus/lääkitys)?

 • Ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluville pyritään järjestämään mahdollisuus etätöihin / työpisteet ja tauot järjestetään siten, että altistuksen riski on mahdollisimman pieni.
 • Eri työaikajärjestelyjen lisäksi on poikkeuksellisesti mahdollisuus myös omaan lomaan. Oman loman myöntää aina kunkin toiminnon johtaja. Tämä sen vuoksi, koska osastoilla on täysin eri mahdollisuudet myöntää omaa lomaa riskiryhmiin kuuluville ja on ensiarvoista, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti.

Koulu tai päiväkoti on koronan vuoksi suljettu, mutta lapsi on terve, eikä häntä ole määrätty karanteeniin. Voiko työntekijä jäädä kotiin?

 • Työntekijällä on oikeus olla poissa työstään pakottavista perhesyistä, jolla tässä tapauksessa tarkoitetaan, että työntekijän välitön läsnäolo kotona on välttämätöntä hänen perheessään. Oikeus olla poissa työstä päättyy, kun lapsen hoito saadaan järjestettyä.
 • Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, joka on poissa työstä pakottavista perhesyistä.
 • Työntekijä voi jäädä kotiin lapsensa kanssa ja tehdä etätyötä, jos tästä sovitaan työnantajan kanssa. Tällöin työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkkaa tehdyn työajan suhteessa. Työntekijä voi myös esimerkiksi jäädä lomalle tai muulle vapaalle tai vaihtaa työvuorojaan toisen työntekijän kanssa, jos asiasta sovitaan työnantajan kanssa.
 • Työntekijällä on oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan, jos sulkemispäätös on kunnan tai alueen tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämä karanteeni.

Miten määräytyy palkanmaksu karanteeniajasta matkustamisen jälkeen?

 • Jos matkalle on lähdetty ennen 12.3. annettua viranomaissuositusta, työnantaja tekee tapauskohtaisen arvioinnin siitä, määrätäänkö henkilö matkan jälkeen yrityksen omaehtoiseen karanteeniin vai ei. Riskiperusteinen arviointi epidemia-alueiksi määriteltyjen alueiden osalta käy ohjenuorana. Jos työntekijä määrätään yrityksen omaehtoiseen karanteeniin, palkanmaksu ei katkea ja etätyön mahdollisuudet käydään läpi.
 • Jos matkalle on lähdetty 12.3. viranomaissuosituksen jälkeen, tällöin on kyseessä itse aiheutettu riskinottaminen, jolloin työnantaja voi määrätä henkilön töihin palattaessa karanteeniin, eikä palkanmaksuvelvollisuutta ole.