Olemme jo pitkään tehneet strategista työtä co²-päästöjen pienentämiseksi ja ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi. Ympäristö on meille erittäin tärkeä. Suomen tehtaamme sijaitsee käytännössä keskellä maaseutua, Luoma-ahon kylässä. Täällä saamme nauttia puhtaasta luonnosta, mutta kansainvälisenä toimijana ymmärrämme, että vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille. Siksi teemme ympäristön eteen töitä joka päivä, mikä näkyy konkreettisesti valinnoissamme. Alumiiniprofiileja valmistetaan Mäkelässä vihreitä arvoja noudattaen.

Kehityksen kärjessä hukkalämmön hyödyntämisessä

Hyvä esimerkki käytännön toimista on uuden puristinlinjamme ratkaisu, jossa jäähdytyslämpö on mahdollista kerätä lämpöpumppumenetelmällä hyötykäyttöön. 

– Kaikki jäähdytysprosessissa syntyvä hukkalämpö kerätään veteen, josta lämpö voidaan ottaa talteen ja käyttää hyödyksi tehtaan lämmityksessä, kertoo EHSQ-päällikkö Päivi Venesoja. Järjestelmän käyttöönotto on viimeistelyvaihteessa. 

Lisäksi anodisointilaitoksellamme otetaan loppuvuodesta käyttöön uudet lämpöpumput, joiden avulla korvataan prosessin lämmöntuotannossa vanha nestekaasulla toimiva höyrykeskus. Ratkaisun avulla korvataan nestekaasun käyttöä sähköllä, mikä pienentää omalta osaltaan koko tehtaan hiilidioksidipäästöjä.

– Co²-päästöt ovat yksi mittari, jolla seuraamme hiilijalanjälkeämme jatkuvasti. Hiilidioksidipäästöjä seurataan tarkemmin kerran kvartaalissa. Seuraamme ihan kaikkia ilmaan, veteen ja maahan joutuvia päästöjä ja raportoimme kaikesta ympäristöviranomaiselle kerran vuodessa, hän lisää. Toki päästöjen kehitystä seurataan myös sisäisesti säännöllisesti: joitakin viikoittain ja toisia kuukausittain.
– Seuranta on jatkuvaa ja ulottuu läpi koko organisaation hallituksesta johtoryhmään ja myös tuotannon tasolle.

 Vihreää sähköä 

Päästöjen pienennystavoite on vähentää vuodesta 2015 vuoteen 2020 mennessä co²-päästöt kolmannekseen. Mäkelä Alun käyttämä sähkö on kokonaan vesivoimalla tuotettua, vihreää sähköä. Tästä meillä on todisteena myös sertifikaatti, joka myönnetään kolmen vuoden välein. Sähkön vaihtaminen vihreään on pienentänyt co²-päästöjämme merkittävästi.
– Eräs tärkeimmistä tekijöistä tavoitteen saavuttamisessa ovat investoinnit. Uusissa investoinneissa tarkastellaankin aina energiankulutusta, lämmön talteenottoa ja kestävää kehitystä. Myös tiivis tehdaskompleksimme ja alihankkijoiden läheisyys pienentävät hiilijalanjälkeä, Venesoja toteaa.

Myös kuljetukset Mäkelä Alulla optimoidaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaviksi.
– Tämä tarkoittaa, että kuljetukset suunnittellaan niin hyvin, että kuormat ovat täysiä sekä meno- että tulomatkoilla, kertoo Venesoja.
 Lisäksi kaikki alumiiniprofiilien puristuksessa syntyvä romu kierrätetään Mäkelä Alun omassa valimossa uudeksi raaka-aineeksi.