Hyvä asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme

Osana varautumissuunnitelmaamme olemme Mäkelä Alu Oy:ssä laatineet ohjeistuksen sekä menettelytavat koronaviruksen (COVID-19) osalta varmistaaksemme henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme turvallisuuden, ehkäistäksemme viruksen leviämisen sekä rajoittaaksemme mahdollisen tartunnan ja altistuksen vaikutukset.

Ohjeistus pitää sisällään tiedot koronaviruksen tartuntatavoista, tartunnan ehkäisystä, toimenpiteistä altistuksen ja sairastumisen tai sairausepäilyn yhteydessä kotona ja työpaikalla, torjuntatoimista työpaikalla sisältäen ilmoituskäytännöt, matkustussäännöt sekä ohjeet henkilöstön liikkumisesta työpaikalla ja yhteisten tilojen (esim. puku- ja sosiaalitilat) käytöstä.

Näillä toimenpiteillä varmistamme henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme henkilökohtaisen turvallisuuden ja samalla turvaamme sekä oman että asiakkaidemme toiminnan jatkumisen mahdollisimman häiriöttömästi. Tällä hetkellä epidemialla ei ole vaikutuksia asiakastoimituksiin.

Antamamme ohjeistus on nähtävillä nettisivuillamme. Lisäksi nettisivuilla on ohje asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, jotka vierailevat meillä. Pyydämme noudattamaan ohjetta, jotta voimme taata henkilöstömme turvallisuuden. Ohjeistus työpaikalle löytyy täältä ja vierailujen ohje täältä.

Mikäli tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, ilmoitamme niiden mahdollisista vaikutuksista ensi tilassa.

Ystävällisesti,
Mäkelä Alu Oy
Petri Mäkelä